banner

6 octombrie 2014 | Posted in: Drept

Odata cu intrarea sa in vigoare, singurele dispozitii legale menite sa solutioneze cererile de ordonanta de plata sunt cele prevazute de Noul Cod de procedura civila. Noutatile aduse de noul Cod ( introducerea conditiei parcurgerii procedurii prealabile a comunicarii unei somatii; prevederea potrivit careia creantele rezultate din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori vor putea face obiectul procedurii ordonantei de plata; intampinarea nu se comunica reclamantului), comentate pentru Avocatura.com de avocatii Badita&Pop.

In scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, altfel spus in scopul instituirii unei proceduri mai rapide la indemana creditorului pentru recuperarea creantelor sale, legiutorul roman a adoptat Ordonanta Guvernului nr.5/2001 privind procedura somatiei de plata.

Ulterior, in scopul transpunerii in legislatia nationala a prevederilor Directivei 2000/35/ CE a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea intarzierii platilor in tranzactiile comerciale, a fost adoptata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti.

Ambele acte normative, atat OG nr. 5/2001 cat si OUG nr. 119/2007, au fost abrogate in totalitate prin prevederile art. 83 din Legea nr.76/2012 de punere in aplicare a Noului Cod de procedura civila, noul cod instituind propriile norme in vederea reglementarii procedurii ordonantei de plata.

Un prim aspect binevenit ca urmare a reglementarii acestei proceduri prin noul cod si a abrogarii normelor anterioare este chiar inlaturarea concursului textelor ordonantelor, cunoscute fiind problemele ridicate in practica privind eventuala abrogare implicita a OG nr. 5/2001 sau a sferei de aplicare a fiecarui act normativ. Odata cu abrogarea ambelor si intrarea in vigoare a noilor norme, aceste probleme au fost definitiv lamurite, in sensul ca singurele dispozitii legale menite sa solutioneze cererile de ordonanta de plata sunt cele ale Noului Cod de procedura civila.

Conform art.1013 alin.1 din Noul Cod de procedura civila, prevederile procedurii ordonantei de plata se aplica “creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract civil, inclusiv cele incheiate intre un profesionist si o autoritate contractanta, constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege”.

In continuare, sunt excluse din sfera de aplicare a acestei proceduri creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa insa, ca element de noutate, vor putea face obiectul procedurii ordonantei de plata creantele rezultate din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori.

Un alt element de noutate il constituie introducerea prin art. 1014 NCPC a conditiei parcurgerii procedurii prealabile a comunicarii unei somatii. Somatia ii va fi comunicata debitorului prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, punandu-i-se in vedere sa achite suma datorata in termen de 15 zile de la primirea acesteia. Neindeplinirea procedurii prealabile va putea fi invocata doar de catre parat prin intampinare, sub sanctiunea decaderii, conform art. 193 NCPC.

Alin. 2 al art. 1014 NCPC prevede in mod expres ca somatia astfel comunicata conduce la intreruperea termenului de prescriptie extinctiva.

In situatia in care debitorul nu intelege sa faca plata in termenul de 15 zile de la data primirii somatiei, creditorul va putea introduce cererea de emitere a ordonantei de plata la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta.

Conform art. 1018 NCPC, pentru solutionarea cererii se vor cita partile potrivit dispozitiilor referitoare la pricinile urgente, citatiile urmand a se inmana cu 10 zile inainte de termenul de judecata.

Paratul este obligat sa depuna intampinare cu cel putin trei zile inainte de termenul fixat, iar instanta poate considera, in cazul cazul neindeplinirii obligatiei, ca nedepunerea intampinarii echivaleaza cu o recunoastere a pretentiilor creditorului.

In veche reglementare, disp. art. sapte din OUG nr. 119/2007 prevedeau obligatia de citare cu trei zile inainte de termen, iar paratul putea depune intampinarea pana cel mai tarziu in ziua fixata pentru infatisare.

Un alt element de noutate este introdus prin alin. 4 al art. 1018 potrivit caruia intampinarea nu se comunica reclamantului, care va lua cunostinta de cuprinsul acesteia de la dosarul cauzei.

In cazul in care creditorul si debitorul ajung la o intelegere in ceea ce priveste plata debitului, instanta va lua act de intelegere si va pronunta o hotarare de expedient care este definitiva si constituie titlu executoriu potrivit art. 1019 alin. 3.

Conform art. 440 din NCPC, hotararile de expedient pot fi atacate cu recurs la instanta ierarhic superioara, pentru motive procedurale. Avand in vedere calitatea de titlu executoriu a hotararii de expedient pronuntate in temeiul art. 1019 alin. 3, aceste prevederi constituie o derogare de la cele ale art. 440 NCPC.

Daca partile nu se vor intelege, instanta va emite ordonanta de plata in care se vor arata suma si termenul de plata. Procedura instituita prin Noul Cod de procedura nu va depasi 45 de zile de la data introducerii cererii. Prin stabilirea termenului de 45 de zile legiuitorul intelege sa accelereze solutionarea acestor cauze avand in vedere ca reglementarea anterioara impunea respectarea unui termen de 90 de zile. Cu toate acestea, termenul de 45 de zile se va calcula cu excluderea perioadei necesare comunicarii actelor de procedura si intarzierii cauzate de catre creditor,   inclusiv ca urmare a modificarii sau completarii cererii or, OUG nr. 119/2007 avea in vedere excluderea doar a perioadelor de intarziere “ce sunt in culpa creditorului”.

In orice caz, fata de neprevederea unei sanctiuni pentru nerespectarea acestui termen, acesta va ramane, ca si in reglementarea anterioara, un simplu termen de recomandare.

Din analiza normelor care reglementeaza in prezent procedura ordonantei de plata se desprinde concluzia ca scopul urmarit al acestora este de a atinge doua obiective: a) stabilirea unor prevederi unice pentru recuperarea creantelor certe, lichide si exigibile si b) optimizarea procedurii prin raportare la actele normative anterioare dar si la jurisprudenta ce a luat nastere pe marginea acestui subiect.

Daca in ceea ce priveste primul obiectiv a fost deja atins prin abrogarea OG nr. 5/2001 si OUG nr. 119/2007 si instituirea unor noi norme, ramane de vazut in ce masura procedura a fost optimizata fata de legislatia anterioara, fapt pe care il va releva doar jurisprudenta ce se va crea in jurul acestor noi norme.

Be the first to comment.

Leave a Reply

*Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>