money
Onorariul nostru este stabilit prin acord cu dvs., clientul nostru, în funcție de complexitatea, volumul de muncă și/sau de timpul pe care le implică cazul sau situația dvs. De asemenea, modalitațile și eșalonările de plată vor fi stabilite și prevăzute în contractul de asistență juridică.
Putem conveni asupra unui onorariu fix sau a unui onorariu orar cât și asupra unuia de succes, astfel încât să puteți opta pentru cea mai potrivită variantă în funcție de profilul și necesitățile dvs.

 • onorariul orar – este stabilit pe ora de lucru, respectiv o suma fixa cuvenită pentru fiecare oră de servicii profesionale prestate;
 • onorariul fix (forfetar) – constă într-o sumă fixă cuvenită pentru un serviciu profesional. Se pot fixa și onorarii periodice (lunare), sub formă de abonament;
 • onorariul de succes – vine în completarea onorariului orar sau fix, cu titlu complementar, în funcție de rezultatul obținut în urma prestării serviciului juridic și constă într-o sumă fixă sau variabilă.
Cheltuielile aferente activității prestate de către avocat – taxe judiciare de timbru, onorariu de expert, interpret, notar, executor, cheltuieli de transport, cazare și masă în cazul deplasării în afara Mun. București și/sau a Jud. Ilfov, precum și alte cheltuieli asimilate acestora vor fi suportate de către client, separat de onorariul avocațial, conform convenției părților, la momentul prezentării actelor justificative.
Astfel, cu titlu orientativ, menționam următoarele onorarii posibile pentru diverse servicii juridice. Precizăm faptul că acestea pot fi majorate în funcție de dificultatea cazului sau a timpului pe care acesta îl implică:

 • Onorariul pentru ora de consultanță inițială (orală) este același, indiferent de ramura de drept (cu excepția dreptului penal): 120 – 200 RON, în funcție de complexitate.
 • Onorariul pentru ora de consultanță inițială în dreptul penal (orală): 350 – 500 RON, în funcție de complexitate.

În cazul în care alegeți să vă asistăm în cauza dedusă judecății, consultația este inclusă în valoarea contractului de asistență juridică încheiat pentru susținerea cauzei.

 • Onorariul perceput per termen (în cazurile litigioase) este același, indiferent de natura litigiului (exclusiv drept penal și litigiile aflate pe rolul instanțelor din afara Mun. București și/sau Jud. Ilfov)  și indiferent de durata procesului: 150 RON/ termen.
 • Onorarii redactare notificări:160 RON – 360 RON (inclusiv taxe de expediție, dacă nu depășesc 10 RON).
 • Onorarii analiză / revizuire contracte: 200 –  350 RON (în afara timpului de consultanță, când acesta din urmă depășeste 30 min.)
Pentru modificări mai complexe, onorariul se majorează corespunzător.

 • Onorarii redactări contracte civile: de la 350 RON
 • Onorarii redactări contracte comerciale: de la 450 RON.

Onorarii analize caz:

 • pre-litigioase: de la 250 RON.
 • litigioase ( aflate pe rolul instanțelor de judecată): de la 450 RON.
Onorarii litigii:

CIVIL –  exemple:

 • Partaj bunuri comune: de la 1000 RON
 • Grănițuiri: de la 1000 RON
 • Rezilieri/anulări contracte: de la 1000 RON
 • Răspundere delictuală:  de la 1500 RON
 • Uzucapiuni: de la 1500 RON
 • Răspundere contractuală: de la 1500 RON

LITIGII MUNCA : 1000 RON – 1500 RON

DREPTUL FAMILIEI

 • Divorț cu/fără minori: de la 750 RON
 • Divorț cu/fără minori inclusiv capăt de cerere privind partajul: de la 1500 RON
 • Partaj după divorț: de la 1500 RON
 • Încredințări/ reîncredințări  minori (stabilirea domiciliului minorului): de la 900 RON
 • Pensii alimentare: de la 800  RON

Alte  onorarii estimative:

 • Diverse ordonanțe presedințiale: 800 RON – 950 RON
 • Acțiuni privind anularea clauzelor abuzive în contractele încheiate cu profesioniști– protecția consumatorului: de la 1500 RON
 • Ordonanță de plată: de la 800 RON
 • Înființări PFA (inclusiv asistență și reprezentare în fața ORC) – 850 RON.
 • Înființări întreprinderi familiale sau individuale (inclusiv asistență și reprezentare în fața ORC): 950 RON
 • Înființări SRL (inclusiv asistență și reprezentare în fața ORC) –  de la 1000 RON- (în funcție de numărul de asociați)
 • Găzduire sediu social – 150 RON/lună
 • Litigii asociații proprietari – 1500 RON