servicii

Prestăm o gamă largă de servicii, oferind, astfel, clienților suport legal complet, soluții practice problemelor cu care se confruntă.

Vă invităm să ne contactați dacă aveți nevoie de sprijin în:

Domeniul Dreptului Civil

 • Asigurăm consultanță, asistență și reprezentare juridică
 • Redactăm cereri și acțiuni în justiție
 • Redactăm opinii juridice
 • Redactăm tranzacții, contracte și alte cereri
 • Vă asistăm la negocieri în vederea încheierii contractelor sau a soluționării conflictelor pe cale amiabilă
 • Asigurăm asistență și reprezentare în litigii având ca obiect:
  • anulări de acte juridice
  • apărarea dreptului de proprietate și a altor drepturi
  • recuperări de creanțe
  • ieșiri din indiviziune
 • Asigurăm asistență și reprezentare în faza de executare silită
 • Oferim cetățenilor străini consultanţă şi reprezentare în faţa Oficiului Român pentru Imigrări în vederea obţinerii sau prelungirii vizei de lungă sau de scurtă şedere, permise de şedere şi autorizaţii de muncă.
 • Etc.

Domeniul Societăților Comerciale

 • Înființăm, modificăm, dizolvăm și radiem societăți comerciale
 • Înființăm și radiem puncte de lucru ale societăților comerciale
 • Asigurăm asistență și reprezentare în:
  • Actualizarea şi modificarea obiectului de activitate
  • Suspendarea sau reluarea activităţii societăţii comerciale
  • Excluderea sau retragerea unui asociat
  • Reducerea sau prelungirea duratei de funcţionare
  • Numirea sau revocarea administratorilor
  • Modificarea datelor asociaţilor sau administratorilor
  • Majorarea sau reducerea capitalului social
  • Cesiunea părţilor sociale
 • Asigurăm consultanță şi reprezentare juridică în vederea obținerii avizelor de funcționare
 • Redactăm prezentări ale legislației aplicabile și a modului în care recomandăm să fie interpretată, particularizând prezentarea la specificul activității clientului
 • Oferim găzduire sediu social.
 • Asigurăm consultanță şi reprezentare juridică în faţa OSIM în procedura de înregistrare a unei mărci.

Domeniul Dreptului Contravențional

 • Asigurăm asistență și reprezentare în litigii având ca obiect anularea proceselor verbale de contravenție în orice materie.

Domeniul Dreptului Muncii

 • Asigurăm asistență și reprezentare în litigii având ca obiect:
  • obligarea angajatorului la plata salariilor neachitate, la restituirea sumelor de bani reținute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcția deținută anterior
  • contestații împotriva deciziei de concediere a salariatului, împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii disciplinare
  • atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzei de confidențialitate, pentru repararea prejudiciilor cauzate angajatorului, restituirea sumelor încasate necuvenit
  • etc.
 • Redactăm și revizuim Regulamente de Ordine Interioară, Proceduri Interne de Lucru, fișe de post
 • Redactăm și modificăm contracte individuale și colective de muncă
 • Asigurăm asistență în cazuri de cercetare disciplinară a angajaţilor, în concedierea angajaţilor şi încetarea contractelor de muncă
 • Asigurăm asistență și reprezentare în faza de executare silită
 • Etc.

Domeniul Dreptului Familiei

 • Asigurăm asistența și reprezentare în litigii având ca obiect :
  • divorțul
  • partajul de bunuri comune
  • obținerea custodiei minorului, stabilirea locuinței acestuia, a programului de vizitare și a pensiei alimentare
  • stabilirea sau tăgada paternității
  • punerea sub interdicție
 • Redactăm convenții matrimoniale
 • Asigurăm asistență și reprezentare în faza de executare silită
 • Etc.

Domeniul Dreptului Comercial

 • Redactăm și revizuim contracte de toate tipurile
 • Redactăm cereri și acțiuni în justiție
 • Redactăm opinii juridice
 • Vă asistăm la negocieri în vederea încheierii contractelor sau a soluționării conflictelor pe cale amiabilă
 • Asigurăm asistență și reprezentare în litigii având ca obiect:
  • recuperarea creanțelor
  • rezilierea sau rezoluțiunea contractelor
  • constatarea nulității actelor juridice
  • constatarea nulității clauzelor abuzive din contractele comerciale preformulate
 • Redactăm prezentări ale legislației aplicabile și a modului în care recomandăm să fie interpretată, particularizând prezentarea la specificul activității clientului
 • Asigurăm asistență și reprezentare în faza de executare silită
 • Etc.

Domeniul Dreptului Insolventei

 • Asigurăm consultanță în procedura insolvenţei, reorganizării şi falimentului, vânzarea şi cumpărarea de creanţe
 • Redactăm şi revizuim documentaţia necesară în procedura insolvenţei
 • Asigurăm consilierea creditorilor în întărirea drepturilor acestora în procedura insolvenţei
 • Asigurăm consilierea creditorilor în vederea recuperării cereanţelor în procedura insolvenţei
 • Monitorizăm recuperarea creanţelor în procedura insolvenţei
 • Redactăm cereri de admitere a creanţelor și de deschidere a procedurii insolvenței
 • Formulăm cereri de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorilor sau asigurăm apărarea acestora.

Domeniul Dreptului Penal

 • Asigurăm consultanță, asistență și reprezentare juridică în toate fazele procesului penal
 • Redactăm cereri și plângeri penale
 • Etc.